ARITMA ÇAMURU ANALİZLERİ

Anasayfa / ARITMA ÇAMURU ANALİZLERİ

Arıtma çamurlarının toprakta kullanımında gerekli tedbirlerin alınması esaslarını sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle uyumlu bir şekilde belirlemek gerekir. Evsel ve Kentsel Arıtma Çamurlarının Toprakta Kullanılmasına Dair Yönetmelik evsel ve kentsel atık suların arıtılması sonucu ortaya çıkan arıtma çamurlarının toprağa, bitkiye, hayvana ve insana zarar vermeyecek şekilde, toprakta kontrollü kullanımına ilişkin teknik ve idari esasları kapsar. Arıtma çamurundan numune alma için “TS EN ISO 5667-13 Su Kalitesi – Numune Alma – Bölüm 13: Kanalizasyon ve Su Arıtma Tesislerinden Çamur Numunesi Alma Kılavuzu” kullanılır. ÖNDER LABORATUVARI olarak arıtma çamurundan numune alınması konusunda Türk Akreditasyon Kurumu tarafından verilen akreditasyon sertifikasına sahip olmakla birlikte analizler konusunda da yetki sahibi laboratuvarlar ile işbirliği içerisinde bulunmaktayız.