m

Baca Gazı Ölçümlerinde Süreç

Çevre mevzuatı kapsamında baca gazı, emisyon ölçümü yaptıran firmalarda süreç şu şekilde işlemektedir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevre Referans Laboratuvarı tarafından verilen “Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlik Belgesine” sahip, belgede emisyon kapsamı olan laboratuvar ile ölçüm ve analiz hizmeti konusunda anlaşılır. Konu ile alakalı ölçüm öncesinde saha keşfi yapılır. Keşif sırasında ölçülecek bacaların; fiziksel, güvenlik şartları gözlemlenir ve alınması gereken tedbirler bildirilir. Gerekli ihtiyaçlar işletme sorumlusuna anlatılır.

Mutabık kalınan gün için ölçüm programı yapılır. Bakanlık sistemi en erken 5 gün sonrasına gün verir, mevcut iş yoğunluğunda ölçümü programa alabilmek için verilebilecek en erken gün uzayabilir.

Ölçüme hazır hale getirilen işletmeye program dahilinde gidilir, bacalarda ölçüm ve numune alma işlemleri gerçekleştirilir. Ölçüm programı işin boyutuna göre en az bir günde biter. Süre firmanın baca sayısıyla doğru orantılı şekilde artar. Günde ortalama 3 baca ölçümü yapılır.

Saha çalışmalarından sonra ekip laboratuvara gelir, ölçüm ve numune alma tutanakları ile numuneleri teslim eder. Analiz aşaması ile raporlama eş zamanlı yürütülür. Raporlama için gerekli evrak ve bilgiler işletmeden talep edilir. Analizlerin sonuçlanması, eksik evrak ve bilgilerin elde edilmesi ile raporlama süreci tamamlanır.

Raporlama aşamasında, çoğu işi bitmiş olan rapor için fatura kestirilir, firmaya ibraz edilir. Raporun ekinde teklif, fatura ve dekont olmak zorundadır. Bu yüzden çevre mevzuatı kapsamında ödemesi yapılmayan, dekontu olmayan işlerin raporları çıkamaz.

No Comments

Post A Comment