BALIK ÇİFTLİKLERİ ANALİZİ

Anasayfa / BALIK ÇİFTLİKLERİ ANALİZİ

Denizlerde kurulan balık çiftliklerini kontrol etmek, çevre kirliliği ve ötrofikasyonu önlemek amacıyla yaptırılan analizdir.

Balık çiftlikleri; denize etkilerini izlemek, yönetmelikte yer alan usul ve esaslar çerçevesinde, ölçüm ve analizleri yaptırmak ve analiz sonuçlarını raporlamak zorundadır.

Önder Laboratuvar; uzman kadrosu, teknik imkanları ve kaliteli hizmet anlayışı ile balık çiftlikleri analizi konusunda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan yetkili, TÜRKAK tarafından akredite bir kuruluştur.