DENİZ SUYU ANALİZLERİ

Anasayfa / DENİZ SUYU ANALİZLERİ

Çevre mevzuatında kastedilen yüzeysel ve yer altı suyu analizidir. Mevzuatta konu ile alakalı analizlerin istendiği yönetmelikler bulunmaktadır.

Nehir, göl, lagün, akarsu, deniz ve yer altı suyundan alınan numunelerde su analizi yapılabilir. Mikro kirleticiler daha çok yüzeysel ve yer altı sularında izlenir. Su kalite kriterleri çerçevesinde su kirliliğinin en yoğun olduğu bölgelerin belirlenmesi, su kaynaklarının en uygun kullanımlarının sağlanması çalışmalarını yapmak/yaptırmak ve alınacak tedbirlerin önceliklerinin belirlenmesi önemlidir.

Konu ile alakalı hizmet veren, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan yetkili olan Önder Laboratuvar, TÜRKAK tarafından akredite bir kuruluştur.