HİJYEN (SWAB) ANALİZLERİ

Anasayfa / HİJYEN (SWAB) ANALİZLERİ

ÖNDER LABORATUVARI olarak Hijyen Analizleri’nde mikrobiyolojik parametreler çalışılmaktadır. Bir işletmede temiz bir çalışma alanı sağlamak için ortamın, ekipman ve yüzeylerin, hatta personellerin de kontrolü önemlidir. Ortam havası kontrolünde, alana içinde besiyeri bulunan bir petri, ağzı açık olarak 15 dk süre ile bırakılarak genelde ‘Küf ve Maya Sayımı’ ile ‘Aerobik Koloni Sayımı’ analizleri çalışılmaktadır. Yüzey kontrolünde ise genelde ‘Escherichia coli Sayımı’ ve ‘Koliform Bakteri Sayımı’, personel el-tırnak kontrolünde de genelde ‘Escherichia coli Sayımı’, ‘Koliform Bakteri Sayımı’ ve ‘Koagülaz Pozitif Stafilokokların Sayımı - (Staphylococcus aureus ve diğer türler) analizleri çalışılmaktadır. Yüzeyden ve personelden numune alımı eküvyon çubuk/swab ile gerçekleştirilmektedir.