İçme Suyu Analizi

İçme kullanma suyu analizi, İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik kapsamında sağlık mevzuatında yer almaktadır. Sağlık Bakanlığı bu yönetmelik kapsamında özel kuruluşlara yetki devri yapmamaktadır. Bu yüzden konu hakkında yapılabilen; içme kullanma, içme, kaynak suyu gibi analizler Sağlık Bakanlığı’nın yetki devri yaptığı kurumlarca gerçekleştirilir.

Çalışma ortamlarında kullanılan su sebillerinden, su depolanma amacı ile kurulan tanklardan, işletme için kullanılan kuyulardan, tanker ile elde edilen sulardan; özetle su depolama, taşıma ve aktarma araçlarında belirlenen noktalardan, içme ve kullanma suyu analizi için numune alınır ve analiz edilir. İçme ve kullanma suyunun analizi öncelikli olarak, iş yeri ortamında çalışanların sağlığını korumak için kontrol amaçlı yaptırılır. Numuneler iş sağlığı ve güvenliği kapsamında, iş yeri hekimi veya iş güvenliği uzmanı tarafından istenebilir. Yerli veya yabancı müşteri denetlemesi sırasında da benzer analiz çalışmalarına ait raporlar istenebilmektedir.

İçme kullanma suyu analizi olarak İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik, Ek-1, c bendinde yer alan gösterge parametrelerinin analizi yeterlidir. Tabloda yer alan gösterge parametreleri şu şekildedir: alüminyum, amonyum, klorür, C. perfringens (sporlular dahil), renk, iletkenlik, pH, demir, mangan, koku, oksitlenebilirlik, sülfat, sodyum, tat, 22 °C’de koloni sayımı, koliform bakteri, toplam organik karbon (TOC), bulanıklık. Belirtilen parametrelerde ekleme ve çıkarma yapılabilir.

İçme kullanma suyu analizi konusu ile alakalı, Sağlık Bakanlığı’nın yetki devri yaptığı laboratuvarlarının raporları resmi işlemlerde geçerlilik göstermektedir. Önder Laboratuvarı; uzman kadrosu, teknik imkanları ve kaliteli hizmeti ile içme kullanma suyu analizi konusunda Türkak’tan akredite bir kuruluştur. Kontrol amaçlı analiz yapabilmektedir.