Kalite Politikamız

Laboratuvarımız şikayetleriniz için aşağıdaki prosedüre göre hareket edip değerlendirme yapmaktadır. İlgili prosedüre ulaşmak için tıklayınız.

Önder Laboratuvar Çevre Sağlık Veteriner Gıda Turizm Danışmanlık Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak ‘TS EN ISO/IEC 17025:2017 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yetkinliği için Genel Gereklilikler’ standardında belirtilen şartlara uygun hizmet verilmesi, Kalite Yönetim Sistemi ve uygulamalarını, bütün personelin öğrenmesi, uygulanması ve sürekli iyileştirmenin sağlanması,

Tüm laboratuvar faaliyetlerinin tarafsız olarak yürütülmesi, tarafsızlığın korunması, tarafsızlığı tehlikeye düşürecek ticari, mali veya diğer baskılara izin verilmemesi ve tarafsızlığa yönelik risklerin belirlenmesi,

Eğitilmiş personel ile geçerliliği olan yöntem ve kalibrasyonları cihazlar kullanılarak mümkün olan kısa sürede, doğru ve güvenilir sonuç verilmesi, Uluslararası/ulusal standart yöntemler veya geçerliliği ispatlanmış yöntemler kullanarak, hızlı, hatasız ve güvenilir sonuç verilmesi, hizmetlerin belirlenen kalite seviyesinde ve teknik gereksinimlere en uygun biçimde gerçekleştirilmesi ve kalitede sürekliliğin sağlanması, eğitim ve geliştirme çalışmalarının yapılması, kalite düzeyinin gelişen teknoloji doğrultusunda artırılması, bilimsel ve teknolojik gelişmelerin izlenmesi, değerlendirilmesi ve uygulamaya konulması, iyi laboratuvar uygulamaları çerçevesinde; çevrenin korunması ve kaynakların en uygun şekilde kullanılması,

Sürekli iyileştirmek ve kaliteyi yükseltmek üzere; müşterilerle işbirliği yapılarak müşteri memnuniyetinin en üst düzeye çıkarılmasının sağlanması ve devamlılığı,

Müşterinin tescilli haklarının korunması için tarafsızlık, bağımsızlık, güvenilirlik, eşitlik, dürüstlük ve gizlilik ilkelerine uygun hareket edilmesi, müşteri memnuniyetinin ön planda tutulması,

Belirli aralıklarla risk ve fırsatların belirlenmesi, değerlendirilmesi ve gerekli aksiyonların alınmasının sağlanması,

Kalite politikamızdır.

 

Müşteri Memnuniyet Anket Formu’nu indirmek için tıklayın.
Müşteri Şikayet Formu’nu indirmek için tıklayın.