MİKROBİYOLOJİK GIDA ANALİZLERİ

Anasayfa / MİKROBİYOLOJİK GIDA ANALİZLERİ

Gıda güvenliğinin sağlanması adına gerçekleştirilen analizlerdir. Gıda güvenliği toplum sağlığı açısından büyük önem taşımaktadır.

Bozulma ve zehirlenme, mikroorganizma oluşumuna oldukça elverişlidir. Bu sebeple gıda kaynaklı zehirlenmeleri önlemek, toplum sağlığını korumak ve enfeksiyonlara engel olmak adına gıda mikrobiyolojisi analizleri yapılmalıdır. Gıda mikrobiyoloji analizlerinde gıda numunesi ve örnek alma süreci analizlerden doğru sonuçlar alabilmek adına önemlidir. Örnek numune alma yetkili bireyler tarafından aseptik olarak alınmalıdır.

Önder Laboratuvarı, gıda güvenirliğinin kontrollerini Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriter Yönetmeliği’nde belirtilen analiz kapsamına göre uygulamaktadır:

· Salmonella spp. Aranması

· Koagülaz pozitif Stafilokokların Sayımı (Staphylococcus aureus ve diğer türler)

· Escherichia coli Sayımı

· Listeria monocytogenes Aranması

· Bacillus cereus Sayımı

· Küf ve Maya Sayımı

· Escherichia coli O 157 Aranması

· Enterobacteriaceae Sayımı

· Aerobik Koloni Sayımı

· Koliform Bakteri Sayımı

· Campylobacter spp. Aranması

· Vibrio parahaemolyticus ve Vibrio cholerae Aranması

· Sülfit İndirgeyen Anaerobik Bakterilerinin Sayımı

· Pseudomonas spp. Sayımı

· Escherichia coli Sayımı-EMS Tekniği

· Enterococcus Sayımı