SU ANALİZLERİ

Anasayfa / SU ANALİZLERİ

İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Analiz, arıtmalardan, su sebillerinden, su depolanma amacı ile kurulan tanklardan, işletme için kullanılan kuyulardan, tanker ile elde edilen sulardan; özetle su depolama, taşıma ve aktarma araçlarında belirlenen noktalardan numune alınarak yapılır.

İçme ve kullanma suyunun analizi öncelikli olarak, insan sağlığını korumak için kontrol amaçlı yaptırılmaktadır.

Önder Laboratuvar bünyesinde su numunelerinde, mikrobiyolojik analizler (Legionella, Escherichia coli, Koliform Bakteri Sayımı, vs.), kimyasal analizler (Alüminyum, Alkalinite, Bakır Tayini, vs.) ve fiziksel analizler (pH, iletkenlik tayini vs.) akredite olarak gerçekleştirilmektedir.