TOPLAM UÇUCU BAZİT AZOT TAYİNİ (TVB-N)

Anasayfa / TOPLAM UÇUCU BAZİT AZOT TAYİNİ (TVB-N)

Toplam uçucu bazik azot (TVB-N), denizden veya nehirden gelen balıklarda amonyak ve dimetil ve trimetil amin gibi azotlu bileşiklerin varlığını ölçen ve tazelik derecesini ortaya çıkaran bir analiz yöntemidir. Toplam uçucu bazik azot analizi gıda kontrol laboratuvarımızın kimyasal analiz bölümünde çalışılmakta olup, varsa ilgili ürün hakkında yayımlanmış olan standart veya tebliğe göre değerlendirme yapılarak ya da müşteri talepleri doğrultusunda özel olarak raporlanır. Önder Laboratuvarı çeşitli sektörlerdeki işletmeler için; eğitimli ve uzman kadro, gelişmiş teknolojik donanımı ile, toplam uçucu bazik azot tayini (TVB-N) analiz hizmetleri de vermektedir.