YEM ANALİZLERİ

Anasayfa / YEM ANALİZLERİ

Yemler, hayvanların besin ihtiyaçlarını karşılamak adına, bitkisel ya da hayvansal kaynaklı organik veya inorganik olan ürünlerdir. Yemin kalitesi üzerinde fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik özellikleri büyük önem taşımaktadır. Bu bağlamda yapılan analizler, hayvandan verim elde edilmesi ve hayvan sağlığının kontrol altına alınması konularında büyük önem taşır. Önder Laboratuvar, Türk Akreditasyon Kurumu'ndan, TS EN ISO/IEC 17025 standardına uygun şekilde aldığı akreditasyon yetkisine dayanarak, işletmelerin ihtiyaçları doğrultusunda gıda analizleri kapsamında, yem analizleri yapmaktadır.