AKUSTİK - GÜRÜLTÜ ÖLÇÜMÜ

Anasayfa / AKUSTİK - GÜRÜLTÜ ÖLÇÜMÜ

Çevre mevzuatında yer alan bir ölçüm türüdür. Genel olarak çevresel gürültü işletme kaynaklı gürültünün ölçümü için gerçekleştirilir.

Müzik yayın izinlerinde veya şikâyet durumlarında istenebilir. Çevresel Gürültü Kontrol Yönetmeliği kapsamında yetkili çevre laboratuvarı tarafından çevresel gürültü ölçümü yapılır ve raporlanır.

Önder Laboratuvarı olarak Akustik-Gürültü kapsamında, Akustik-Çevre Gürültüsünün Tarifi, Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi

Bölüm 1: Temel Büyüklükler ve Değerlendirme İşlemleri (TS ISO 1996-1) ile Akustik -Çevresel Gürültünün Tanımı, Ölçümü ve Değerlendirilmesi

Bölüm 2: Ses Basıncı Seviyelerinin Belirlenmesi (TS ISO 1996-2) metot ve parametrelerinde TÜRKAK tarafından akreditasyona ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yetkiye sahibiz.