NUMUNE ALMA İŞLEMLERİ

Anasayfa / NUMUNE ALMA İŞLEMLERİ

Numune alma, laboratuvarda analiz veya sahada ölçüm yapılacak numunenin nasıl alınacağını anlatan süreçtir. Saha çalışması sırasında ilgili alandan numune alınır ve ihtiyaç varsa yerinde ölçüm yapılması gereken parametreler ölçülür. Numune, en kısa zamanda laboratuvara gönderilerek analiz işlemleri yapılır. Numune alma özellikle su, atık su, arıtma çamuru, deniz suyu, havuz suyu, içme ve kullanma suyu, kuyu suyu gibi kapsamlarda gerçekleştirilir.

ÖNDER LABORATUVARI olarak Türk Akreditasyon Kurumu tarafından alınan akreditasyon kapsamında aşağıdaki numune alma işlemlerini gerçekleştirmekteyiz:

  • Havuz Sularından Numune Alma (Yüzme Havuzlarının Tabi Olacağı Sağlık Esasları Hakkında Yönetmelik’ Madde 6)
  • Mikrobiyolojik Analizler İçin Numune Alma (TS EN ISO 19458)
  • Yeraltı Sularından Numune Alma (TS ISO 5667-11)
  • Nehirlerden ve Akarsulardan Numune Alma (TS EN ISO 5667-6)
  • Göl ve Göletlerden Numune Alma (TS ISO 5667-4)
  • Deniz Sularından Numune Alma (TS ISO 5667-9)
  • Atıksu Numune Alma (TS ISO 5667-10)